HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM CTY COATS PHONG PHÚ

Hệ thống giám sát, theo dõi nhiệt độ độ ẩm được lắp đặt tại công ty Coats Phong Phú là hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu nhiệt độ độ ẩm thông qua phần mềm ứng dụng giám sát ATSCADA. Đây là giải pháp tốt nhất cho việc giám sát cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm vì độ chính xác và tính liên tục.

coats phong phu (8)

 Mô hình mạng kết nối hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm tại C.Ty Coats Phong Phú.

Hệ thống gồm 4 thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm, theo dõi tại 2 khu vực: ngoài trời( 1 thiết bị) và nhà xưởng (3 thiết bị). Các thiết bị đo này được kết nối với bảng điều khiển và hiển thị đặt trong xưởng để hiển thị các thông số nhiệt độ độ ẩm tại 2 khu vực.

Bảng điều khiển và hiển thị được kết nối với máy Server thông qua chuẩn giao tiếp RS-485, dữ liệu từ bảng điện tử được gửi lên cơ sở dữ liệu tại Server. Người quản lý sẽ truy cập vào ứng dụng ATSCADA App đã được cài sẵn trên máy tính để giám sát, theo dõi nhiệt độ và độ ẩm.

Các tính năng của hệ thống:

–          Realtime Data: dữ liệu thời gian thực.

–          Historical Trend:  là biểu đồ lược sử nhiệt độ độ ẩm của hệ thống.

–          Realtime Trend:  là biểu đồ thời gian thực về nhiệt độ độ ẩm.

–          Alarm:  Cảnh báo nhiệt độ khi vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép.

–         Report:  xuất dữ liệu ra file Excel.

thiet bi do nhiet do do am

Bảng điện tử hiển thị nhiệt độ độ ẩm của tất cả thiết bị đo tại 2 khu vực.

thiet bi do nhiet do do amBảng được đặt tại xưởng cho người quản lý dễ dàng theo dõi.

Phần mềm hệ thống

he thong giam sat nhiet do

Giao diện phần mềm quản lý giám sát nhiệt độ độ ẩm thiet bi do nhiet do do am

Giao diện cài đặt nhiệt độ cảnh báo tại các khu vực đo

he thong giam sat nhiet do

 

Alarm report và data report: xuất dữ liệu ra Excelhe thong giam sat nhiet do

Vẽ biểu đồ lịch sử historical trendhe thong giam sat nhiet do

 Xem video hệ thống

5/5 (1 Review)

Trả lời