QUẢN LÝ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT SỬ DỤNG PLCPis

ATPro Corp chúng tôi chuyên nghiệp trong hệ thống tự động kiểm soát môi trường nhà kính trồng rau sạch năng suất cao.

Hệ thống của chúng tôi đo đạc tự động các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, độ EC, … điều khiển valve tưới, mái vòm, …  theo kịch bản tự động được thiết lập bởi chủ trang trại. Toàn bộ dữ liệu của các thông số đều được lưu trữ và được hệ thống phân tích thống kê đánh giá dưới dạng bảng báo cáo số liệu hoặc các kiểu đồ thị trực quan.

Ông chủ có thể giám sát, thiết lập cấu hình hệ thống từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của mình từ xa thông qua internet.

quan-ly-trang-trai-trong-trot

0/5 (0 Reviews)

Trả lời