Danh mục: HỆ THỐNG ANDON

HE THONG ANDON, HE THONG QUAN LY SAN XUAT

HỆ THỐNG ANDON CẢNH BÁO SỰ CỐ (VINATEX)

ATPro vừa sản xuất và lắp đặt thành công HỆ THỐNG ANDON – ANDON SYSTEM – HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỰ CỐ cho Khách hàng : Công ty Vinatex. Giới thiệu hệ thống ANDON. Andon System là một hệ thống dùng để cảnh báo cho các nhân viên quản lý, bảo trì, hỗ trợ … biết […]