HỆ THỐNG QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP – CTY TAKAKO VIETNAM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU:

Trong môi trường lao động công nghiệp, số lượng công nhân viên làm việc trong các công ty là rất lớn, từ trăm người đến nghìn người trong một công ty hay vài chục nghìn người trong một khu công nghiệp. Do đó, vấn đề về sản xuất, quản lý và cung ứng các suất ăn đến số lượng công nhân viên là phức tạp, tốn thời gian và gặp nhiều sai sót khi thực hiện bằng tay.

Hệ thống quản lý suất ăn mà ATPro Co., Ltd trình bày sau đây là một hệ thống điện tử làm giải pháp hiệu quả cho việc quản lý suất ăn trong công nghiệp. Với hệ thống này, đơn vị cung ứng suất ăn và các nhà máy, khu công nghiệp sẽ đạt được các lợi ích:

– Cho phép tạo list thực đơn cho các ca chính và các tăng ca để công nhân viên có thể tự lựa chọn món ăn.

– Thống kê chính xác số lượng từng loại món ăn cần phải chuẩn bị cho công nhân viên, tránh được tình trạng dư thừa hoặc thiếu suất ăn.

– Công nhân viên xuất phiếu ăn để nhận phần ăn của mình, tránh được tình trạng một người chọn nhiều suất ăn, tránh được tình trạng những người ra sau thì không còn thức ăn để ăn.

– Thống kế chính xác khoảng tiền bên nhà máy cần phải thanh toán hàng tháng cho đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp nhờ vào tính năng xuất báo cáo của hệ thống.

II. TỔNG QUAN HỆ THỐNG:

Hình 1: Mô hình mạng của hệ thống quản lý suất ăn công nghiệp

Hệ thống quản lý suất ăn bao gồm 2 lớp, lớp 1 là phần quản lý, lớp 2 là phần phục vụ công nhân viên. Hai lớp này được liên kết với nhau bằng hệ thống mạng Ethernet (LAN).

Tính năng của hệ thống quản lý suất ăn bao gồm:

–        Quản lý suất ăn công nghiệp thông qua phần nềm quản lý kết hợp với các máy tương tác (màn hình cảm ứng, thẻ RFID, máy in phiếu ăn).

–         Cho phép cấu hình quản lý số ca ăn (ca chính, tăng ca) của công nhân viên, thời gian ca ăn, các phần ăn trong ngày.

–       Thống kê, báo cáo để quản lý việc rút phiếu ăn trong ngày của các công nhân viên.

–         Thống kê số lượng phần ăn vào ngày tiếp theo để việc cung ứng suất ăn cho ngày tiếp theo không bị dư thừa.

III. PHẦN QUẢN LÝ:

Nhân viên quản lý của đơn vị cung ứng suất ăn thao tác trên phần này để :

–           Quản lý số lượng công nhân viên, quản lý RFID của từng công nhân viên.

–         Phân chia số lượng suất ăn cho các công nhân viên, cập nhật các phần ăn trong ngày, cập nhật các phần ăn ngày tiếp theo, phân ca ăn trong ngày cho hệ thống quản lý suất ăn.

–         Truy vấn và in báo cáo lược sử cung cấp suất ăn của hệ thống, in báo cáo thống kê số lượng phần ăn cho ngày hôm sau.

Hình 2: Tính năng quản lý của hệ thống quản lý suất ăn

Hình 3: Giao diện đăng nhập để quản lý hệ thống

Hình 4: Quản lý công nhân viên theo mã số nhân viên và mã RFID (mã thẻ từ)

Hình 5: Cấu hình số lượng suất ăn (suất chính + suất tăng ca nếu có) cho công nhân viên hàng ngày

Hình 6: Chọn thực đơn hàng ngày

Hình 7: Giao diện truy vấn lược sử quá trình lấy phiếu ăn của công nhân viên, chi tiết về giá và tổng thanh tiền cho các suất ăn trong khoảng thời gian truy vấn

Hình 8: Kết quả truy vấn được xuất ra excel

Hình 9: Quản lý các thời điểm cho phép rút chọn món và rút phiếu ăn cho từng ca

IV. PHẦN PHỤC VỤ:

Sau khi hệ thống quản lý suất ăn được cấu hình trong phần quản lý, hệ thống sẵn sàng phục vụ suất ăn cho công nhân viên. Hình 10. mô tả quy trình vận hành của hệ thống để tương tác với một công nhân viên đến lấy suất ăn.

Quy trình được mô tả từ công đoạn đầu tiên – công nhân viên quét thẻ từ vào đầu đọc thể tại kiosk thông tin phục vụ.

Nếu phần quản lý đã được cập nhật cho ngày mới thì hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra mã số của thẻ, nếu mã số có tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ bắt đầu phục vụ công nhân viên này bằng cách liệt kê các phần ăn tăng ca trong ngày (nếu có) để công nhân viên này chọn món tăng ca trong ngày hôm nay. Sau đó hệ thống sẽ liệt kê những món ăn cho ca chính ngày mai để công nhân viên chọn món cho ngày mai.

Sau khi người tương tác chọn 1 phần ăn cho ngày mai thì hệ thống sẽ in phiếu ăn ngày hôm nay bao gồm phiếu ăn chính (đã chọn ngày hôm qua) và món tăng ca (nếu có) vừa chọn hôm nay. 

Món chính chọn cho ngày mai sẽ được lưu trữ để đơn vị cung ứng suất ăn chủ động trong việc chuẩn bị số lượng suất ăn chính cho ngày hôm sau.

Hình 11. là giao diện đồ họa mô tả công đoạn chọn suất ăn chính cho ngày hôm sau của công nhân viên.

Hình 10. Quy trình vận hành của hệ thống để tương tác với 1 công nhân viên đến lấy thức ăn.

Hình 11. Hệ thống tương tác với 1 công nhân viên đến chọn món ăn ca chính cho ngày mai.

Hệ thống quản lý tốt các trường hợp thay đổi ngày cuối tuần (có lúc ngày cuối tuần là thứ sáu, có khi ngày cuối tuần là thứ 7).

Hệ thống quản lý tốt các trường hợp tăng ca đột xuất, tăng ca ngày nghỉ, ngày lễ.

5/5 (1 Review)

Trả lời