HỆ THỐNG SCADA QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Với PLCPi, bạn có thể kết nối với mạng nhiều đồng hồ đo điện có giao thức truyền thông modbus RTU Rs485, modbus TCP/IP. PLCPi tương tác với từng đồng hồ để thu thập dữ liệu U, I, P, Cos phi, … để hiển thị trên LCD, lưu trữ vào csdl phục vụ báo cáo trích xuất qua web, web server được setup trên PLCPi, các máy tính khác trong cùng mạng với PLCPi có thể truy cập web để xem dữ liệu thực hoặc xuất báo cáo.

Hình bên dưới thể hiện mạng quản lý năng lượng sử dụng PLCPi – HE THONG GIAM SAT DIEN NANG 

scada quan ly nang luong

0/5 (0 Reviews)

Trả lời