LEAN ERP GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT SỬ DỤNG PLCPi

ATPro Corp HIỆN ĐANG CÓ SẴN HỆ THỐNG LEARN ERP GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT  sử dụng PLC Pi – GIAM SAT NANG SUAT SAN XUAT

Quý khách có nhu cầu demo hay tìm hiểu về hệ thống xin vui lòng liên hệ: 0909 726 984 (Ms. Mỹ Lơ)

he thong LEAN ERP giam sat nang suat san xuat su dung PLC Pi

Mô hình hệ thống giám sát năng suất sản xuất ngành sản xuất gia công

– Hệ thống mạng LAN có thể là có dây hoặc wifi

– Công nhân nhập liệu cho hệ thống từ nút nhấn và/hoặc barcode scanner và/hoặc RFID reader

hien thi

Hiển thị năng suất thời gian thực tất cả các chuyền trên LCD lớn tại phòng quản lý

cai dat

Trang cài đặt thời gian ca làm việc trên máy tính quản lý
Thay đổi password
Thay đổi các thiết lập sản xuất của các line

cai dat line 1

Cài đặt các thông số sản xuất của line 1

cai dat line 2

Cài đặt các thông số sản xuất của line 2

cai dat line 3

Cài đặt các thông số sản xuất của line 3

cai dat line 4

Cài đặt các thông số sản xuất của line 4

bao cao

Trang truy vấn báo cáo của phần mềm quản lý trên server

bao cao line 1

Kết quả truy vấn theo thời gian đơn hàng của line 1bao cao line 2

Kết quả truy vấn theo thời gian đơn hàng của line 2bao cao line 3

Kết quả truy vấn theo thời gian đơn hàng của line 3
bao cao line 4
Kết quả truy vấn theo thời gian đơn hàng của line 4
 xuat bao cao line 1

Kết quả xuất báo cáo line 1 xuất ra file excel

xuat bao cao line 2

Kết quả xuất báo cáo line 2 xuất ra file excel

xuat bao cao line 3
Kết quả xuất báo cáo line 3 xuất ra file excel

xuat bao cao line 4

Kết quả xuất báo cáo line 4 xuất ra file excel

 Quý khách có nhu cầu demo hay tìm hiểu về hệ thống xin vui lòng liên hệ: 0909 726 984 (Ms. Mỹ Lơ)

0/5 (0 Reviews)

Trả lời