HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PREMIX THỨC ĂN CHĂN NUÔI – CJ Vina Agri Vĩnh Long

 Ngày 25/11/2012 ATPro hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quản lý và cân premix cho nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri – Chi nhánh Vĩnh Long. Hệ thống như sau:

I. MÔ HÌNH PHẦN CỨNG:

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Hính 1: Mô hình hệ thống giám sát khối lượng

– Hệ thống gồm: 3 máy tính được kết nối với nhau qua mạng LAN

+ Máy tính nhập công thức: nhập công thức các phụ liệu cho từng loại hỗn hợp, cung cấp bảng các mã vạch và khối lượng chuẩn của từng chất phụ liệu có trong hỗn hợp, đồng thời cung cấp khối lượng và mã vạch chuẩn của hỗn hợp các chất phụ liệu.

+ Máy tính theo dõi cân: gồm một cân khối lượng cân tối đa là 30kg, độ phân giải 5g dùng để cân chất phụ liệu có khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5kg, một cân có khối lượng cân tối đa 100kg, độ phân giải 10g dùng để cân chất phụ liệu có khối lượng lớn hơn 5kg. Một máy in mã vạch dùng để in mã vạch cho từng chất phụ liệu trong hỗn hợp, và mã vạch của công thức các phụ liệu, một đầu đọc mã vạch dùng để đọc mã vạch các chất phụ liệu. Thứ tự cân các chất phụ liệu như trên công thức nhập vào.

+ Máy tính theo dõi đổ: gồm một cân tổng có khối lượng cân tối đa là 50kg độ phân giải là 10g, một đầu đọc mã vạch để đọc mã vạch của hỗn hợp các phụ liệu.

– Lưu trữ công thức các phụ liệu trong hỗn hợp từ”máy tính nhập công thức” trên cơ sở dữ liệu mySQL

– Lưu trữ lược sử cân theo thời gian.

– Xuất báo cáo lược sử cân theo thời gian dưới dạng nền tảng web có thể xem được qua hệ thống LAN.

– Phần mềm viết trên cơ sở dữ liệu mySQL cho người quản lý có thể giám sát lược sử cân,xuất báo cáo.

II. QUI TRÌNH GIÁM SÁT CÂN VÀ MÃ VẠCH:

Bước 1: Tiến hành trên máy tính nhập công thức

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Hinh 2: trên máy tính nhập công thức

– Từ “máy tính nhập công thức” người dùng nhập công thức vào máy. Đồng thời tạo ra bảng khối lượng và mã vạch chuẩn của các phụ liệu có trong công thức theo thứ tự nhập vào.

Bước 2: Tiến hành trên máy tính theo dõi cân

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Hinh 3: trên máy tính theo dõi cân

– Khi có yêu cầu “máy tính theo dõi cân” sẽ truy nhập vào “máy tính nhập công thức”lấy bảng khối lượng và mã vạch chuẩn. Hệ thống so sánh khối lượng thực tế của các phụ liệu từ cân sau đó kiểm tra mã vạch(từ đầu đọc mã vạch) của phụ liệu nếu đúng với mã vạch của phụ liệu trong bảng thì hệ thống thông báo cân thành công và chuyển sang lấy khối lượng và mã vạch của phụ liệu 2 trong bảng. Quá trình sẽ tiếp tục đến phụ liệu cuối cùng trong bảng.

Bước 3: Tiến hành trên máy tính theo dõi đổ

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Hinh 4 : trên máy tính theo dõi đổ

– Khi có yêu cầu”máy tính theo dõi cân” sẽ truy cập vào “máy tính nhập công thức”lấy khối lượng và mã vạch chuẩn của công thức các phụ liệu đã nhập trên “máy tính nhập công thức” . Hệ thống so sánh khối lượng, mã vạch thực tế lấy từ cân và đầu đọc mã vạch với khối lượng, mã vạch chuẩn lấy từ” máy tính nhập công thức”, nếu kết quả đúng thì hệ thống mở và cho phép đổ các phụ liệu vào bồn trộn, nếu kết quả không đúng hệ thống sẽ cảnh báo bằng đèn tín hiệu, còi báo.

Lưu đồ vận hành hệ thống

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

III. GIAO DIỆN PHẦN MỀM TƯƠNG TÁC:

– Giao diện trên máy tính nhập công thức:

 Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Phân quyền trên máy quản lý công thức, chỉ admin và operators mới được vận hành hệ thống

quan+ly+san+pham+micro Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Tạo sản phẩm và công thức (recipe) cho các sản phẩm

quan+ly+nguyen+lieu Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Quản lý nguyên liệu, sai số và yêu cầu mã vạch cho từng loại nguyên liệu

giao+dien+truy+van+bao+cao Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Giao diện truy vấn lược sử vận hành của hệ thống tại máy cân và máy đổ

export+excel Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Kết quả truy vấn được xuất ra file excel

– Giao diện trên máy tính theo dõi cân:

phan+mem+kiem+soat+can Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Phần mềm máy cân được kết nối với 2 cân 60kg và 30kg để quản lý quy trình cân các sản phẩm micro được tạo ra từ máy công thức

– Giao diện trên máy tính theo dõi đổ:

phan+mem+kiem+soat+do Hoàn thành lắp đặt hệ thống Premix nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri  Vĩnh Long

Phần mềm máy đổ được kết nối với hệ thống PLC chính của nhà máy để lấy mã sản phẩm của mẻ chính đang chạy và so sánh với mã của premix để đưa ra quyết định có đổ premix này vào mẻ sản phẩm chính đang chạy hay không. Nếu kết quả so sánh là đúng thì phần mềm xin mời đổ, nếu kết quả sai thì phần mềm báo sai và alarm bằng đèn và còi, đồng thời không mở cửa đổ premix.

5/5 (1 Review)

Trả lời