ĐỒNG BỘ THỜI GIAN NTP QUA MẠNG LAN / WIFI

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN TỐC ĐỘ CAO QUA MẠNG LAN HOẶC WIFI

ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI XEM GIỜ – CÔNG TY NIKKISO

Đồng hồ ngoài trời xem giờ, đồng hồ 4 số lớn đồng bộ thời gian [...]

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ – PHONG VŨ

Đồng hồ điện tử treo tường 16 số đồng bộ thời gian qua mạng LAN [...]

ĐỒNG HỒ ĐÈN LED TREO TƯỜNG 4 SỐ LỚN (NIKKISO)

Đồng hồ đèn LED treo tường 4 số lớn đồng bộ với thời gian được công [...]

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY ASIA FOODS)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ĐỒNG HỒ [...]