CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

Hiển thị tất cả 12 kết quả

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT 100 (PT100-MA, PT100-V)

1,560,000 
3,500,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN CHIỀU DÀI AUTONICS (MÃ: ENC 1-1-T-24)

2,000,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 (MÃ: PT100-C, PT100-HM)

1,380,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIỂN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: DHT21)

280,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: SHT10)

280,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN QUANG AUTONICS (MÃ: BEN5M-MFR)

1,000,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN SỢI QUANG AUTONICS (MÃ: BF3RX)

1,800,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN TỪ AUTONICS (MÃ: PRT30 -15DO)

700,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: DS18B20-R)

450,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: DS18B20-T)

150,000 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN

USB to RS485 converter (MÃ: USB-RS485)

1,500,000