BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT 100 (PT100-MA, PT100-V)

1,560,000