HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÂY

Hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ không dây sử dụng sóng lora giúp tín hiệu truyền xa và hoạt động ổn định dù trong môi trường bị nhiễu tín hiệu